برنامه صندوق قرض الحسنه
صندوق قرض الحسنه
۱۲/۰۲/۱۳۹۵
باکداری اسلامی
بانکداری اسلامی
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
10 آذر روز برنامه نویس
شرکت پاسارگاد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از بین داوطلبان واجد شرایط، استخدام می کند.
برنامه نویس مسلط به TSQL, CSharp , ASP.Net
لطفا جهت ارسال اطلاعات خود از فرم ارسال رزومه اقدام نمایید.