استخدام

Employment

Employment

شرکت پاسارگاد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از بین داوطلبان واجد شرایط، استخدام می کند.
ترجیحا خانم، جهت فروش و بازاریابی
آشنایی با اصول فروش و بازاریابی و نرم افزار های مربوطه
آشنایی به ICDL
لطفا جهت ارسال اطلاعات خود از فرم ارسال رزومه اقدام نمایید.

دیدگاه ها بسته شده است