ممنوعیت خدمات بانکی بر بستر USSD
ممنوعیت خدمات بانکی بر بستر USSD از ابتدای مهر ماه۱۳۹۵
۱۲/۰۴/۱۳۹۵
خريد اينترنتي
هر ایرانی چند خرید اینترنتی در ماه دارد؟
۲۵/۰۵/۱۳۹۵
بانکداری در بازارهای نوظهور

بانکداری در بازارهای نوظهور

موانع ورود به بانکداری بازارهای نوظهور، بنگاههای غربی را به هراس انداخته است.

به گزارش بانکی به نقل از پیمانه هنگامی که از استوارت گالیور که بانک سرمایه گذاری اچ.اس.بی.سی را اداره می کند درباره توسعه بانکهای غربی در بازارهای در حال ظهور سوال شد پاسخ گفت: ”شما باید ۳۰ سال پیش درباره این موضوع فکر می کردید.” او از این گفته منظوری دارد.

تنها دو نوع از بانکهای غربی وجود دارد که در کشورهای در حال توسعه بزرگ محسوب می شود، و هر دو برای مدتها در این وضعیت بوده اند. نخستین نوع، بانکهای شبکه جهانی هستند که در بسیاری از کشورهایی که عادت دارند از شرکتها و مشتریان دارای اهمیت بین المللی بهره برداری کنند حضور محدودی دارند: سیتیگروپ، اچ.اس.بی.سی و استاندارد چارترد.

ادامه مطلب 


منبع : سایت بانکی