سامانه صیاد - دسته چک
اهداف بانک مرکزی از سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه دسته چک)
۰۸/۰۲/۱۳۹۷
fara desk

fara desk

واحد پشتیبانی شرکت پاسارگاد نرم افزاری را به عنوان جایگزین Any Desk معرفی کرده است.

 پیرو مسدود شدن نرم افزار Any Desk، از این پس تمامی مشتریان محترم شرکت پاسارگاد می توانند نرم افزار زیر را به عنوان جایگزین استفاده نمایند.

نرم افزار faradesk (دانلود)

سایت نرم افزار