سامانه سهمیه بندی

این سامانه جهت ایجاد سهمیه معرفی وام به صورت هفتگی و یا ماهیانه برای موسسین و اعضای هیات مدیره و مدیران صندوق طراحی شده است. این سامانه به گونه ای طراحی شده که برای هر مدیر سهمیه هفتگی تعریف می شود و مدیر می تواند از سهمیه خود افراد مختلفی را معرفی نماید تا به ایشان وام تعلق گیرد.مدیر نمی تواند بیشتر از سهمیه تعریف شده ، وام معرفی کند و اگر از سهمیه خود استفاده نکرد این سهمیه انباشته می شود ولی میزان انباشتگی سقف دارد و بیشتر از آن توسط سامانه سرریز خواهد شد. در این سامانه همچنین سیستم پرداخت اقساط معوقه توسط معرف تعبیه شده و در این صورت وام‌گیرنده به معرف بدهکار خواهد شد و اولین واریزی ایشان به حساب معرف جهت تصفیه بدهی واریز خواهد شد. تمامی مراحل فوق خودکار توسط سامانه سهمیه‌بندی انجام وکنترل می شود.

 

 

در راستای اصل مشتری مداری و ارتقاء سطح رضایت مشتریان پاسارگاد، سامانه سهمیه بندی شرکت پاسارگاد با مزایای کاربری آسان، افزایش سرعت کاربران و امنیت بالاتر راه اندازی گردیده است. این سامانه جهت بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و موسسات مالی و اعتباری طراحی گردیده است.