اربعین

4 نوامبر 2017

خدمات گسترده بانک ملی ایران برای زائران اربعین حسینی

بانک ملی ایران از استقرار دستگاه های CRS (خودپرداز و خود دریافت) این بانک برای نخستین بار در مرزهای کشور و در مسیر پیاده روی اربعین […]
درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما