اپليكيشن

14 اکتبر 2018

اپلیکیشن چیست؟

اپلیکیشن چیست؟ (Application) از انواع نرم افزار کامپیوتری است. که طراحی آن برای استفاده کاربر نهایی (User-End) مدنظر می باشد. در این بین اکثر نرم افزارهای […]
درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما