تقسیم بندی صندوق های قرض الحسنه

28 ژانویه 2017
تقسیم بندی صندوق قرض الحسنه

تقسیم بندی صندوق های قرض الحسنه

از فعالیتهای اعتباری که در صندوق های قرض الحسنه یا تعاونی های اعتبار انجام می گیرد، در دنیا تحت عنوان تأمین مالی خرد یا اعتبارات خرد […]