ممنوعيت ussd

30 ژوئن 2020

تراکنش های بانکی با کد USSD

کدهای بانکی یکی از راه های ساده، آسان، سریع، امن و کم خرج است که می توان ۲۴ ساعت در هفت روز هفته، توسط تلفن گوشی […]