موسسات اعتباری

1 نوامبر 2017
دستورالعمل بانک مرکزی

انتشار دستورالعمل “حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری” توسط بانک مرکزی

به گزارش بانک مرکزی،‌ یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده‌پذیربا آن روبرو هستند، ریسک نقدینگی ناشی از عدم تطابق زمانی دارایی‌ها و […]
درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما