نرم افزار تضمین کیفیت

4 می 2021

نرم افزار تضمین کیفیت یا QA چیست؟

تضمین کیفیت عمل یا فرآیندی است که تضمین می کند که نیازهای کیفی یک شرکت تامین شود. مدیریت کیفیت تولید شامل برنامه ریزی، تحقق و نظارت […]