پول پرستی

26 آگوست 2018

پول شویی و اهداف آن

پول شویی از نظرمقررات منظور از پول شویی انجام عملیات بانکی در موسسات مالی به منظور اهداف ذیل است : الف – تحصیل و نگهداری بوسیله […]
درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما