کارت اعتباری

16 دسامبر 2019

بد افزار جدید اندرویدی که اطلاعات کارت های اعتباری را به سرقت میبرد

SonicSpy، GhostCtrl، Svpeng ،SLocker ،Triada و Invisible Man تنها چندی از تعداد زیاد اپلیکیشن های صدمه زننده هستند که به عنوان بد افزار، طی سالهای متمادی […]
درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما