CRM

30 مارس 2021

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) چیست؟

مدیریت ارتباط با مشتریان به سیستم و ابزاری گفته می شود که تعاملات یک کسب و کار با مشتریان را ردیابی می کند. مدیریت ارتباط با […]