سامانه خودپرداز مستقل پاسارگاد (ایــپا)

  • امکان اتصال به دستگاه های NCR -Hyosung
  • امکان تعیین سقف جهت برداشت وجه
  • اتصال مستقیم به Core برنامه
  • امکان تغییر واسط کاربری
  • رعایت نکات امنیتی جهت جلوگیری از سوء استفاده افراد
  • امکان دریافت موجودی و مانده تسهیلات
  • امکان مشاهده و چاپ ۱۰ گردش حساب
  • امکان دریافت وجه
  • امکان مشاهده و چاپ ۱۰ گردش حساب