سامانه تلفن بانک پاسارگاد (تلپا)

 • امکان تماس مشتریان با سامانه و اطلاع از موجودی حساب
 • امکان تماس مشتریان با سامانه و اطلاع از گردش حساب
 • امکان تماس مشتریان با سامانه و اطلاع از باقیمانده تسهیلات
 • امکان تماس مشتریان و اطلاع از وضعیت برنامه پرداخت
 • امکان تماس مشتریان و انتقال وجه بین حسابها
 • امکان تماس مشتریان و پرداخت اقساط تسهیلات از طریق حساب مشتری
 • امکان تماس مشتریان و ذخیره پیام برای مسئول صندوق
 • امکان تماس مشتریان و اطلاع از نرخ سود سپرده
 • امکان تماس موسسه با وام گیرنده و ضامنین برای اقساط معوقه و پخش پیام مورد نظر
 • امکان تماس موسسه با وام گیرنده برای اطلاع از واریز تسهیلات و پخش پیام مورد نظر
 • امکان تماس موسسه با مشتریان و پخش پیام در مورد خدمات جدید
 • امکان گزارش گیری از تماس های برقرار شده
 • امکان مسدود نمودن حساب در صورت ورود رمز اشتباه