اين سامانه براي آن دسته از موسسه هايي كه سيستم سپرده گذاري دارند مورد استفاده قرار مي گيرد كه نرم افزار كاملا به صورت خودكار سود هاي مربوط به سپرده ها را به حساب تعيين شده واريز مي نمايد
اين سامانه داراي مشخصات زير است
  • امكان تعريف انواع سپرده گذاري ها همانند كوتاه مدت ، شش ماهه ، يكساله و ... با شرايط مختلف از جمله زمان سپرده گذاري ، ميزان سود ، ميزان جريمه در صورت بستن سپرده قبل از موعد و ساير پارامترهاي لازم
  • امكان تعريف زمان واريز سود هر نوع از سپرده
  • امكان تعريف حداقل و حداكثر سپرده گذاري
  • امكان باز نمودن سپرده براي مشتريان با تعيين حساب واريز سود
  • واريز خودكار سود سپرده به حساب مشتريان و امكان اطلاع رساني به ايشان از طريق پيامك
  • امكان بستن سپرده در هر زمان با محاسبه خودكار سود سپرده تا آن زمان با احتساب جريمه ها
  • امكان گزارش گيري متنوع و مجزا از حسابها و تهيه گزارشات مديريتي