نظرسنجی

با سلام ؛ احتراماَ باستحضار مي رساند اين فرم به منظور شناسايي دقيق خواسته و دستيابي به ميزان رضايت شما پيش بيني گرديده است لذا خواهشمند است
ضمن تكميل دقيق اين پرسشنامه ما را در ارائه محصول و خدمات بهتر ياري فرماييد. مطمئناَ نظرات دقيق شما مي تواند نقاط ضعف ما را مشخص تر و پيشنهادات
شما ما را جهت رفع مشكلات ياري مي نمايد .

 

نظرسنجی

  • فرم نظر سنجی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

کد مدرک : QA-P07F01/01