گالری فیلم


 
  آموزش پانل پیامک بخش ۲  
  آموزش سامانه صوتی معوقات(تماس معوقات)  
  آموزش اینترنت بانک  

  آموزش کش لس  

  آموزش احراز هویت  
  آموزش کار با بارکد خوان  
  آموزش کار با با دستگاه قلم نوری  
  آموزش نحوه کار وبکم  
  آموزش سامانه محاسبه و استعلام شبا  
آموزش سامانه استعلام بانکی مشتری
آموزش نرم افزار همراه بانک  
آموزش سامانه ussd    

آموزش سیستم واریز گروهی
آموزش تلگرام بانک
آموزش سیستم گردش کار