جایگزین نرم افزار TeamViewer

واحد پشتیبانی شرکت پاسارگاد نرم افزاری را به عنوان جایگزین TeamViewer معرفی کرده است.

 پیرو مسدود شدن نرم افزار TeamViewer، از این پس تمامی مشتریان محترم شرکت پاسارگاد می توانند نرم افزار زیر را به عنوان جایگزین استفاده نمایند.

نرم افزار AnyDesk (دانلود )

درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما