دستگاه اثر انگشت

دستگاه اثر انگشت
با گسترش فناوری بیومتریک، می توان گفت که استفاده از رمز و شناسه های بانکی منسوخ خواهد شد.

در این روش مشتریان به جای استفاده از کارت بانکی و رمز عبور، انگشت خود را بر روی اسکنر دستگاه قرار می‌دهند.

در این فناوری از ترکیب دوربین CCD و نور نزدیک مادون قرمز استفاده می‌شود؛

همزمان که انگشت روی دستگاه اسکنر قرار داده می شود،

نور نزدیک به مادون قرمز از روی انگشت عبور داده شده و توسط هموگلوبین در عروق جذب می‌شود و سپس دوربین اقدام به تهیه تصویر از الگوی منحصربفرد عروق انگشت می‌کند.

بدین ترتیب کاربر می تواند بدون داشتن رمز و کارت بانکی شناسایی شود و به حساب خود دسترسی داشته باشد.

درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما