سامانه اعتبار سنجی مشتری 

سامانه اعتبار سنجی نرم افزار مدیریت قرض الحسنه  یکی از ماژول های شرکت برنامه نویسان نو اندیش پاسارگاد می باشد که با هدف شفافیت اطلاعاتی در جامعه و گسترش فرهنگ اعتبار سنجی طراحی و اجرا گردیده است. این سامانه با گردآوری و پردازش اطلاعات پرسنلی و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی در مجموعه های داخلی تاثیرگذار بر اعتبار اشخاص اعم از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، کارگزاری ها، شرکت های لیزینگ و... تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امتیاز اعتباری اشخاص را محاسبه و اعلام می نماید.

در حال حاضر این سامانه امکان ارائه دقیق و روزانه رتبه اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم آورده است.

 

در راستای اصل مشتری مداری و ارتقاء سطح رضایت مشتریان پاسارگاد، سامانه جدید اعتبار سنجی مشتریان شرکت برنامه نویسان نو اندیش پاسارگاد با مزایای کاربری آسان، افزایش سرعت کاربران و امنیت بالاتر راه اندازی گردیده است. این سامانه جهت بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و موسسات مالی و اعتباری  در زمینه بانکداری اینترنتی طراحی گردیده است.

 

اگر زمان کافی برای مطالعه متن ندارید.... شما دوستان میتوانید مجموعه اطلاعات گفته شده در این صفحه را در پادکست ما گوش دهید 

 

مزایای سـامانه اعتبارسنجی

  • نمایش مشخصات پرسنلی افزار جهت مطابقت
  • تعیین ظرفیت بدهی اشخاص
  • محاسبه ریسک اعتباری
  • مشاهده ریسک اعتباری افراد در قالب نمودار
  • مشاهده نمره منفی افراد در بانکها ، موسسات اعتباری، سازمانهای قضایی و...
  • لیست قرارداد های مالی
  • لیست تسهیلات دریافتی
  • لیست تعهدات مالی
  • اطمینان از عدم افشای اطلاعات افراد با دریافت مجوز از هر شخص جهت مشاهده وضعیت اعتباری
  • ذخیره و دسترسی به سوابق استعلامات قبلی در نرم افزار 

سامانه اعتبار سنجی مشتری

سامانه اعتبار سنجی نرم افزار مدیریت قرض الحسنه  یکی از ماژول های شرکت برنامه نویسان نو اندیش پاسارگاد می باشد که با هدف شفافیت اطلاعاتی در جامعه و گسترش فرهنگ اعتبار سنجی طراحی و اجرا گردیده است. این سامانه با گردآوری و پردازش اطلاعات پرسنلی و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی در مجموعه های داخلی تاثیرگذار بر اعتبار اشخاص اعم از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، کارگزاری ها، شرکت های لیزینگ و… تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امتیاز اعتباری اشخاص را محاسبه و اعلام می نماید.در حال حاضر این سامانه امکان ارائه دقیق و روزانه رتبه اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم آورده است.

در راستای اصل مشتری مداری و ارتقاء سطح رضایت مشتریان پاسارگاد، سامانه جدید اعتبار سنجی مشتریان شرکت برنامه نویسان نو اندیش پاسارگاد با مزایای کاربری آسان، افزایش سرعت کاربران و امنیت بالاتر راه اندازی گردیده است. این سامانه جهت بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و موسسات مالی و اعتباری  در زمینه بانکداری اینترنتی طراحی گردیده است.

اگر زمان کافی برای مطالعه متن ندارید…. شما دوستان میتوانید مجموعه اطلاعات گفته شده در این صفحه را در پادکست ما گوش دهید

مزایای سـامانه اعتبارسنجی

نمایش مشخصات پرسنلی افزار جهت مطابقتتعیین ظرفیت بدهی اشخاصمحاسبه ریسک اعتباریمشاهده ریسک اعتباری افراد در قالب نمودارمشاهده نمره منفی افراد در بانکها ، موسسات اعتباری، سازمانهای قضایی و…لیست قرارداد های مالیلیست تسهیلات دریافتیلیست تعهدات مالیاطمینان از عدم افشای اطلاعات افراد با دریافت مجوز از هر شخص جهت مشاهده وضعیت اعتباریذخیره و دسترسی به سوابق استعلامات قبلی در نرم افزار

etebarsanji-moshtari