ضرورت سواد دیجیتال

ضرورت سواد دیجیتال آموزش و بسترسازی در استفاده از تکنولوژی های روز دنیا از مهم ترین فاکتورهای لازم در رسیدن به سواد دیجیتال می باشد.

فردی که بتواند اطلاعات را در این قرن اطلاعات به دست بیاورد و ارزیابی و تحلیل کند

می تواند در دسته ی افراد با سواد جای گیرد.

به گفته کارشناسان سواد دیجیتال یعنی توانایی یافتن، سازماندهی،

شناخت و ارزیابی اطلاعات با استفاده از فناوری های دیجیتال . این ضرورت وابسته به اموزش رو به رشد تکنولوژی است

که ارگان های مربوط به هر حوزه باید بر آن گمان دارند.

شرکت برنامه نویسان نواندیش پاسارگاد بهمراه اینترنت بانک و همراه بانک

درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما