بانکداری اسلامی چیست؟
۲۶/۱۰/۱۳۹۷
ضرورت سواد دیجیتال
۱۷/۰۱/۱۳۹۸

CRM چیست

از CRM تعاریف متعددی از وجود دارد.

به گونه ای که بر سر اینکه CRM مخفف چیست هم قطعیت کامل وجود ندارد ،

در مواردی می توان گفت مخفف Customer Relationship Marketing می باشد.

اما مهم ترین مساله این است که مدیریت ارتباط با مشتری به چهار شکل کاملا متفاوت مورد توجه قرار گرفته است.

در نگاه استراتژیک به مدیریت ارتباط با مشتری، CRM یک استراتژی محوری و کلیدی در کسب و کار می باشد

و قرار است مشتریان سود ده را جذب کسب و کار نموده و آنها را برای ما حفظ نماید.

در نگاه عملیاتی به مدیریت ارتباط با مشتری، هر فرایندی که به نوعی با مشتری مرتبط باشد،

با استفاده از سیستمهای نرم افزاری، به ابزارهای اتوماتیک تجهیز میشود.

بازاریابی، فروش و خدمات مشتریان، از جمله این فرایندها می باشند.

در نگاه تحلیلی به مدیریت ارتباط با مشتری،

CRM ابزاری برای تحلیل هوشمندانه داده ها و اطلاعات مربوط به مشتری با هدفهای استراتژیک و یا عملیاتی می باشد.

در نگاه تعاملی به مدیریت ارتباط با مشتری، CRM از تکنولوژی برای مدیریت مرزهای سازمان، چه در رابطه با مشتری وچه شرکای تجاری استفاده میشود

و هر نوع داده و اطلاعاتی که از مرزهای سازمان عبور میکند توسط این سیستم مدیریت میشود.