دسته‌بندی نشده

2 مارس 2021
حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی چیست؟

حسابداری صنعتی فرآیندی برای ثبت، تجزیه و تحلیل و گزارش کلیه هزینه های شرکت (اعم از متغیر و ثابت) مربوط به تولید یک محصول است. این […]