چگونگی بستن حسابها در نرم افزار صندوق قرض الحسنه

برای بستن حسابها اقدامات زیر را به ترتیب انجام میدهیم
ابتدا حسابهای موقت را به حساب سود و زیان میبندیم

برای اینکار کافیست سرفصل های موقت را(فروش،درآمد (کارمزد تسهیلات و سود های بانکی)، هزینه ها،) برعکس ماهیت خود حسب مورد بدهکار یا بستانکار نموده و مابه التفاوت را به حساب سود و زیان جاری انتقال میدهیم
 شایان ذکر است پس از انجام دادن عمل فوق اگر سمت بستانکار سند کمتر از سمت بدهکار بود بیانگر سود ویژه و اگر سمت بدهکار کمتر بود بیانگر زیان ویژه میباشد

مثال:
فروش =۱۰۰.۰۰۰
درآمد خدمات=۵۰.۰۰۰
هزینه های عملیاتی=۳۰.۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته=۶۰.۰۰۰
برای بستن حسابهای موقت فوق و مشخص نمودن سود و زیان به طریق زیر عمل مینماییم
فروش ۱۰۰.۰۰۰
درآمد خدمات۵۰.۰۰۰
هزینه های عملیاتی ۳۰.۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۶۰.۰۰۰

سود زیان جاری ۶۰.۰۰۰
 سپس از رقم سود و زیان جاری میبایستی ۵٪ ذخیره قانونی در نظر گرفت و سند حسابداری آن را نیز صادر نمود به شکل زیر

۳.۰۰۰= ۵٪ * ۶۰.۰۰۰ —–> سود و زیان جاری ۳.۰۰۰

اندوخته قانونی ۳.۰۰۰

 لازم به توضیح است که ذخیره قانونی معادل ۵٪ سود خالص سالانه میباشد و تا زمانیکه مبلغ ذخیره به اندازه ۱۰٪ سرمایه نرسیده باشد این کار الزامی و پس از آن اختیاری میباشد

سپس از سود زیان جاری مبلغ ذخیره قانونی را کسر نموده و ذخیره مالیات عملکرد را محاسبه مینماییم به شرح زیر:
۵۷.۰۰۰=۶۰.۰۰۰-۳.۰۰۰
از رقم فوق که سود خالص پس از کسر اندوخته قانونی میباشد میبایستی ۲۵٪ بابت ذخیره مالیات در نظر گرفت
۱۴.۲۵۰=۲۵٪*۵۷.۰۰۰
سود و زیان جاری ۱۴.۲۵۰
ذخیره مالیات ۱۴.۲۵۰
پس از سند فوق مانده سود و زیان جاری را به سود و زیان سنواتی منتقل مینمایم
۴۲.۷۵۰=(۳.۰۰۰+۱۴.۲۵۰)
سود و زیان جاری ۴۲.۷۵۰
سود و زیان سنواتی ۴۲.۷۵۰

سپس اقدام به بستن حسابهای دایم نموده به این ترتیب که سرفصلهای با ماهیت بدهکار را بستانکار و بلعکس سر فصلهای با ماهیت بستانکار را بدهکار مینماییم.

  •  در نرم افزار صندوق قرض الحسنه پاسارگاد و نرم افزار تعاونی اعتبار پاسارگاد ، موارد فوق به صورت خودکار با زدن یک دکمه انجام می شود.

 

درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما