بستن حساب قرض الحسنه، به حساب سود و زیان

در این مقاله، به بررسی اقدامات لازم برای بستن حساب‌های قرض الحسنه در نرم‌افزارهای مالی پرداخته می‌شود. بستن حساب‌های قرض الحسنه موقت یک فرایند حسابداری مهم است که نیازمند دقت و دانش فنی است. در ادامه به روش‌ها و مراحل بستن حساب‌های قرض الحسنه به صورت موقت و دائم می‌پردازیم.

فهرست مطالب

جهت بستن حساب‌ قرض الحسنه موقت، ابتدا باید سرفصل‌های موقت را شناسایی کرده و مبالغ مربوطه را براساس ماهیت بدهکار یا بستانکار نمود. سپس، مابه‌التفاوت حاصل را به حساب سود و زیان جاری انتقال داد. به عبارت دیگر، اگر سمت بدهکار مبلغ بیشتری داشته باشد، این مبلغ به عنوان سود ویژه در نظر گرفته می‌شود و اگر سمت بستانکار مبلغ بیشتری داشته باشد، به عنوان زیان ویژه در نظر گرفته می‌شود.


بستن حساب قرض الحسنه

مراحل بستن حساب قرض الحسنه

۱. شناسایی سرفصل‌های موقت

در این مرحله، تمامی سرفصل‌های موقت از جمله فروش، درآمد (کارمزد تسهیلات و سودهای بانکی) ، هزینه‌ها و … شناسایی می‌شود.

۲. محاسبه مابه‌التفاوت

با در نظر گرفتن ماهیت بدهکار یا بستانکاری هر سرفصل، مابه‌التفاوت حاصل را محاسبه می‌کنیم.

۳. انتقال به حساب سود و زیان جاری

مابه‌التفاوت حاصل را به حساب سود و زیان جاری انتقال می‌دهیم.

محاسبه سود و زیان

اگر مانده بستانکار حساب “سود و زیان جاری” بیشتر از مانده بدهکار آن باشد، نشان دهنده “سود ویژه” است.

اگر مانده بدهکار حساب “سود و زیان جاری” بیشتر از مانده بستانکار آن باشد، نشان دهنده “زیان ویژه” است.

ذخیره قانونی

5% از “سود و زیان جاری” به عنوان “ذخیره قانونی” در نظر گرفته می شود و به حساب “اندوخته قانونی” منتقل می شود.

ذخیره مالیات عملکرد

25% از “سود خالص” (سود و زیان جاری پس از کسر ذخیره قانونی) به عنوان “ذخیره مالیات عملکرد” در نظر گرفته می شود و به حساب “ذخیره مالیات” منتقل می شود.

انتقال مانده سود و زیان جاری

مانده “سود و زیان جاری” پس از کسر ذخیره قانونی و ذخیره مالیات عملکرد، به حساب “سود و زیان سنواتی” در حساب قرض الحسنه منتقل می شود.

ما به شما مطالعه دو مقاله تقسیم بندی صندوق های قرض الحسنه و تولید نرم افزار را پیشنهاد میکنیم.

مثال:

فروش = ۱۰۰٫۰۰۰
درآمد خدمات= ۵۰٫۰۰۰
هزینه های عملیاتی= ۳۰٫۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته= ۶۰٫۰۰۰

برای بستن حساب قرض الحسنه موقت فوق و مشخص نمودن سود و زیان به طریق زیر عمل می نماییم:
فروش ۱۰۰٫۰۰۰
درآمد خدمات ۵۰٫۰۰۰
هزینه های عملیاتی ۳۰٫۰۰۰
های تمام شده کالای فروش رفته ۶۰٫۰۰۰
سود زیان جاری ۶۰٫۰۰۰

سپس از رقم سود و زیان جاری می بایستی ۵% ذخیره قانونی در نظر گرفت و سند حسابداری آن را نیز صادر نمود به شکل زیر:
۳٫۰۰۰= ۵% * ۶۰٫۰۰۰—————–> سود و زیان جاری ۳٫۰۰۰
اندوخته قانونی ۳٫۰۰۰
لازم به توضیح است که ذخیره قانونی معادل ۵% سود خالص سالانه می باشد و تا زمانی که مبلغ ذخیره به اندازه ۱۰% سرمایه نرسیده باشد این کار برای بستن حساب در نرم افزار قرض الحسنه الزامی و پس از آن اختیاری می باشد.

سپس از سود زیان جاری مبلغ ذخیره قانونی را کسر نموده و ذخیره مالیات عملکرد را محاسبه می نماییم به شرح زیر:
۵۷٫۰۰۰=۶۰٫۰۰۰-۳٫۰۰۰

از رقم فوق که سود خالص پس از کسر اندوخته قانونی در حساب قرض الحسنه می باشد، می بایستی ۲۵% بابت ذخیره مالیات در نظر گرفت.
۱۴٫۲۵۰=۲۵% * ۵۷٫۰۰۰
سود و زیان جاری ۱۴٫۲۵۰
ذخیره مالیات ۱۴٫۲۵۰

پس از سند فوق مانده سود و زیان جاری را به سود و زیان سنواتی حساب قرض الحسنه منتقل می نماییم.
۴۲٫۷۵۰=(۳٫۰۰۰+۱۴٫۲۵۰)
سود و زیان جاری ۴۲٫۷۵۰
سود و زیان سنواتی ۴۲٫۷۵۰

بستن حساب های قرض الحسنه دائم

در این مرحله، حساب قرض الحسنه به صورت دائم بسته می‌شود. برای این منظور، سرفصل‌های ماهیت بدهکار به عنوان بستانکار و سرفصل‌های ماهیت بستانکار به عنوان بدهکار در نظر گرفته می‌شود.

لازم به ذکر است که فرایند بستن حساب قرض الحسنه در نرم افزار صندوق قرض الحسنه پاسارگاد و نرم افزار تعاونی اعتبار پاسارگاد، به صورت خودکار با زدن تنها یک دکمه انجام می شود.

پیمایش به بالا