سامانه چکاوک چگونه کار میکند

سامانه چکاوک کلیه وظایف اتاق کلر را انجام داده و بجای انتقال فیزیکی چک،تصویر چک را بین بانکهای عامل انتقال می دهد و پس از بررسی از سوی بانکها نتیجه را به بانک مبداء اعلام می کند و شامل دو زیر سیستم کلی می باشد که یکی از این زیر سیستم ها امکان نظارت بانک مرکزی و کنترل نقدینگی بر روی گردش کاری چکهای بین بانکی برای تمامی بانکهای عضو را میسر می سازد و زیر سیستم بعدی امکان انتقال تصویر چک به جای لاشه چک را فراهم آورده و همچنین می تواند نتیجه بررسی به چک در بانک مقصد را به بانک مبداء منتقل نماید.


سامانه چکاوک

سامانه چکاوک

درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما