بانکداری اسلامی چیست؟

بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی همان اهداف بانکداری متداول دنیا را دنبال می‌کند

با این تفاوت که ،عملیات بانکداری در این بانک‌ها براساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌پذیرد.

اصل مهم در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا می باشد.

از جمله مفاهیم مورد استفاده در بانکداری اسلامی مرابحه است،

بدین صورت که در یک قرارداد رهنی به جای اینکه برای خرید یک کالا،

وام در اختیار خریدار قرار گیرد، بانک‌ها خود اقدام به خرید کالا می نمایند

و آن را دوباره به خریدار می‌فروشند و وجه آن را به صورت قسطی دریافت می‌کند.

به منظور جلوگیری از هر گونه قصور در این زمینه بانک اقدام به دریافت وثیقه می‌کند.

از دیگر انواع تسهیلات بانک‌های اسلامی پرداخت وام به شرکت‌ها با نرخ بهره شناور می باشد.

نرخ بهره شناور به عنوان نرخ بازده ویژه یک شرکت به حساب می‌آید.

به علاوه اینکه سود بانک دقیقا برابر با سود خود شرکت خواهد بود.

این فرم از مفاهیم خدمات بانکداری اسلامی مشارکت نام دارد

که بانک تامین‌کننده منابع مالی و شرکت پدیده آورنده و مجری پروژه می باشد

که در پی یک طرح اقتصادی به سرمایه‌گذاری مشترک می‌پردازند.

درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما