مرابحه چیست؟ (تفاوتهای مرابحه با فروش اقساطی)

مرابحه , نرم افزار صندوق قرض الحسنه , عقود اسلامی

مرابحه , نرم افزار صندوق قرض الحسنه , عقود اسلامی

مرابحه چیست؟

مرابحه از عقود اسلامی است که برای فروش کالا به بهای معلوم به مشتری به صورتی که تمام یا مقداری از بهای آن کالا بصورت اقساطی از مشتری دریافت شود.

مرابحه یا بهره کاری، معامله ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا خود را به اطلاع خریدار می رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی را به عنوان سود می نماید.

بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا اقساط منعقد شود که اگر نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر می شود.

 

تعریف مرابحه از دیدگاه مراجع:

آیت الله خامنه‌ای:

  • مرابحه عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده‏ و سود و به طور کلى خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد، اشکال ندارد و در حکم ربا نیست.

آیت الله مکارم شیرازی:

  • بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد و در مورد فروش نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر با توجّه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه یا اقساط گرانتر است این کار اشکالى ندارد و ربا محسوب نمى‌شود، ولى لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.

آیت الله نوری همدانی:

  • در عقد مرابحه لازم است اِخبار به اصل قیمت صحیح باشد و ربح و سود زاید بر اصل نیز معلوم و معین باشد و با حفظ شروط صحت، بلا مانع است.

آیت الله هادوی تهرانی:

  • اگر کسی، چیزی را به قیمت تمام شده همراه با مقداری سود به دیگری بفروشد، عقد مرابحه و جایز است.

تفاوت مرابحه با فروش اقساطی:

فروش اقساطی معامله ای است که در آن کالا به مشتری تحویل داده شده و بهای آن بعدا در قالب یک یا چند قسط پرداخت می شود و ممکن است به این دلیل کمی گران تر از فروش نقدی باشد که البته این امر جایز است.

 

اوراق مرابحه و کاربرد آن:

اوراق مرابحه از جمله عقود اسلامی بوده که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. این اوراق بهادار نشان دهنده بدهی ناشی از بیع مرابحه است و دارنده اوراق مالک و طلبکار آن دین می باشد. مرابحه یکی از ابزارهای تامین مالی اسلامی در زمینه تولید، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی می باشد.

 

صکوک مرابحه چیست؟

مدتی است که متفکران مسلمان امور مالی، به فکر پر کردن خلأ حاصل شده از حذف اوراق قرضه، با استفاده از ویژگی های بیع مرابحه بوده و اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام صکوک مرابحه نموده اند که می تواند مکمل خوبی برای بازار پول و سرمایه اسلامی به منظور تامین مالی و ابزار سیاست پولی باشد.

مرابحه از ماده-۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه گرفته شده است. قانون گذار در قانون برنامه پنجم توسعه، به عقود مندرج در فصل ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود دیگری را با عنوان عقود اسلامی (استصناع، مرابحه، خرید دین) اضافه نموده و در این قانون قید شده است که آیین‌نامه اجرایی این عقود باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

 

شرایط فروشنده در بیع مرابحه:

کسی که جنسی را به عنوان بیع مرابحه می فروشد باید شرایط زیر را داشته باشد:

  • هم فروشنده و هم خریدار باید قیمت اصلی کالا و مقدار سود را در وقت عقد قرارداد بدانند زیرا چنانچه این مورد مشخص نباشد این معامله باطل است.

  • زمانیکه در نتیجه عمل فروشنده و یا شخص دیگری قیمت کالا افزایش باید، میبایست بهای خرید و اجرت آن بیان شود.

  • در بیع مرابحه بهتر است که سود معامله با نسبت معینی از قیمت اصلی کالا تعیین نشود.

  • در قرارداد مرابحه، فروشنده باید قیمت اصلی کالای مورد مبادله را بیان کند و اگر معلوم شود که قیمت بیان شده کمتر از مبلغی بوده که فروشنده اظهار داشته ، خریدار بین رد یا قبول آن به همان مبلغ مختار است.

 

     ادامه دارد …

     آشنایی با قبلیت های نرم افزار بانکداری اسلامی پاسارگاد

     منبع: سایت خبری ستاره

درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما