تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی

به گزارش عصر اقتصاد: چهارشنبه هفته گذشته ۳ تفاهمنامه پژوهشی میان بانک قرض الحسنه مهر ایران و پژوهشکده پولی و بانکی به امضاء رسید و در این نشست علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: سند راهبردی بانکداری اسلامی با هدف تسریع نظارت از نظر شرعی بر نظام بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شد.
مرتضی اکبری مدیرت عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در این جلسه در مورد مفاد این تفاهمنامه گفت: «ارزیابی عملیات فعلی این بانک از منظر انطباق با شریعت و طراحی الگوی نظارت شرعی»، «طراحی شش ابزار اسلامی جدید در قالب عقد قرض الحسنه برای کاربرد در بانک قرض الحسنه مهر ایران» و «توسعه ابزارهای قابل استفاده بانکی در قالب سایر عقود اسلامی (به ویژه عقد مرابحه) با رویکرد تأمین مالی خرد» از محورهای مطرح شده در این سند می باشد.
وی افزود: هدف ما از فاز اول طرح پژوهشی ارزیابی عملیات بانکی در بانک قرض الحسنه مهرایران، ارزیابی عملیات مالی این بانک به عنوان یکی از موسسات تاثیرگذار در نظام بانکی کشور از منظر انطباق با شریعت، طراحی ابزار های اسلامی جدید برای آنها و معرفی این بانک به عنوان الگویی موفق در اجرای بانکداری اسلامی در کشور است.
مدیرت عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران تصریح نمود: ارزیابی عملیات فعلی بانک از منظر تجهیز و تخصیص منابع و خدمات، صدور گواهی انطباق با شریعت توسط پژوهشکده پولی و بانکی در رابطه با ماهیت فقهی این ابزارها و شیوه های مورد استفاده (تامین کننده معیارهای شرعی) و طراحی الگو برای استقرار ساختار نظارت شرعی در بانک قرض الحسنه مهرایران با استفاده از تجارب و استاندارد های بین المللی، سه حوزه ای هستند که در فاز اول مطالعاتی این همکاری قرار می گیرد.

مشاهده متن کامل تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی در روزنامه عصر اقتصاد

منبع : تی نیوز

 

درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما