انتشار دستورالعمل “حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری” توسط بانک مرکزی

دستورالعمل بانک مرکزی

دستورالعمل بانک مرکزی

به گزارش بانک مرکزی،‌ یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده‌پذیربا آن روبرو هستند، ریسک نقدینگی ناشی از عدم تطابق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌های آن‌ها می‌باشد. این مساله از اهمیتی زیادی برخوردار است زیرا که می‌تواند بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری را تا آستانه توقف فعالیت و حتی ورشکستگی پیش برد. لذا ضروری است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از روش های مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند تا از این طریق، علاوه بر پایش و کنترل ریسک نقدینگی، توان و ظرفیت مناسب نقدینگی جهت ایفای مؤثر نقش واسطه‌گری وجوه در شرایط عادی و متعارف باشند را داشته باشند. ضمنا میبایست قادر به رفع مشکلات نقدینگی در شرایط بحرانی احتمالی و جهت عبور از آن منابع کافی داشته باشند. بحران جهانی اخیر نشان داد که برخی بانک‌ها با وجود داشتن سرمایه کافی، با مشکلات زیاد ناشی از کم وکاستی های‌ اصول اساسی مدیریت ریسک نقدینگی و عدم بکارگیری صحیح آن روبرو شده‌اند.
در دستورالعمل منتشر شده، اصول پیاده‌سازی، راهبردها و ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی به صورت کامل تبیین شده است و مؤسسه اعتباری موظف است به منظور تدوین راهبرد‌ها، سیاست‌ها و رویه‌های کلی مدیریت ریسک‌ نقدینگی، «کمیته فرعی ریسک نقدینگی» را در زیرمجموعه «کمیته ریسک» تشکیل دهد. همچنین در این دستورالعمل، نحوه تدوین برنامه احتیاطی، سناریوهای ریسک نقدینگی، مدیریت دسترسی به بازار و پایش و اندازه‌گیری خالص جریانات نقدی توسط مؤسسات اعتباری و تدوین مقررات داخلی لازم در جهت مدیریت ریسک نقدینگی مدّنظر قرار گرفته است. نسبت پوشش نقدینگی مشخصه‌ی پراهمیت دستورالعمل دیگری است که علاوه بر محاسبه نسبت پوشش نقدینگی بر حسب واحد پولی رایج کشور، برای هر یک از ارزهای مهم به تفکیک و مجموع ارزها مقرر شده است.
دستورالعمل “حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری” مشتمل بر (۵۱) ماده و (۸) تبصره که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده، ۶ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است و بانک ها و موسسات اعتباری باید ضمن لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ بانک مرکزی، مقدمات اجرای این دستورالعمل را به شرط تسریع فراهم کنند.
دانلود دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری»
منبع: بانک مرکزی
درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما