بانکداری اخلاقی و اخلاق در بانکداری

بانکداری اخلاقی و اخلاق در بانکداری

بانکداری اخلاقی و اخلاق در بانکداری

عصر بانک؛ از دهه‌های پایانی قرن بیستم، اعتماد اقتصاددانان به رویکرد مهندسی و مکانیکی اقتصاد در حل مشکلات اقتصادی کشورها کاهش یافت و علل ناکامی در حل مشکلات اقتصادی، آنان را به واقعیت فقر اخلاقی در اقتصاد مدرن آگاه ساخت، به گونه‌ای که با انتشار کتاب اخلاق و اقتصاد، توسط آمارتیاسن، جریان حمایت از پیوند اقتصاد و اخلاق سرعت گرفت.

امروزه نیز، بحث اخلاقیات در کار، توجه زیادی را به خود جلب نموده است. اصول اخلاقی کسب و کار به تبیین آن دسته از اصول اخلاقی می‌پردازد که به موجب آنها می‌توان سازمان‌ها را در قبال تاثیرشان بر مردم و محیط ارزیابی نمود. بنابراین، درک مفهوم اخلاقیات مستلزم توجه به ارزش‌های بنیادین افراد، شناخت همه جانبه علل بروز رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی و همچنین اتخاذ تدابیری جهت استقرار و حفظ نظام اخلاقی در سازمان‌ها است. از سوی دیگر، التزام به اخلاق در کسب و کار، نوعی اعتماد به وجود می آورد که خود نوعی سرمایه اجتماعی محسوب می شود و موفقیت بلندمدت بنگاه‌های مربوطه را تضمین می‌کند.

با نگاه به تاریخ فعالیت های اقتصادی بشر، می‌‌توان بر این نکته نیز تاکید کرد که ضعف اخلاق در کسب وکار، موجب بروز مشکلات بسیاری در جوامع بشری شده است؛ مانند بروز مشکلات زیست محیطی در دنیای معاصر، بروز فجایع انسانی و شکل‌گیری تجارت های ضد اخلاقی.

جستارهای اخلاقی در صنعت خدمات مالی بر هر فردی اثرگذار است. اگرچه ممکن است فرد در این صنعت فعالیت نداشته باشد، لیکن مشتری خدمات ارائه شده در این صنعت به شمارمی رود. بنابراین، انکار وجود رفتارهای غیراخلاقی در صنعت مالی، به خصوص بانکداری از نظر ماهیت این صنعت بیهوده است.

بر این اساس، یک نظام بانکی مبتنی بر اخلاق، رویکرد واقع‌بینانه‌تری را نسبت به ثروت واقعی و پول اتخاذ می‌کند. همچنین یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه‌ها است تا آنها با حس مسوولیت و تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند.

ادامه مطلب 


منبع : سایت عصر بانک

درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما