بانک های ایرانی با چه معیارهایی وام می دهند؟

بانک های ایرانی

تقریبا هیچکس در اطراف ما از عملکرد بانک ها برای پرداخت وام راضی نمی باشد.

با این حال بانک ها سالانه مبالغ زیادی از منابع خود را صرف پرداخت وام یاهمان تسهیلات می کنند.

پس این وام ها را چه اشخاصی و با چه معیاری دریافت می کنند.

نبود استاندارد و معیار مشخص موجب به وجود آمدن قوانین نانوشته عرفی بین بانک ها و مشتریانشان برای پرداخت وام شده است.

یک تحقیق دانشگاهی که توسط رسول فروغ فرد انجام شده معیارهای پرداخت وام در ایران را بررسی کردند.

به گزارش اقتصادنیوز :

نتایج این تحقیق دانشگاهی نشان داده که وام‌دهی بر ‌مبنای این رابطه عرفی اثر فزاینده‌ای بر کیفیت رابطه تسهیلات‌دهی، هم برای بانک و هم برای مشتریان بانکی دارد.

در این پژوهش تعداد حساب‌های مشتریان بانکی در یک بانک به‌عنوان حافظه اعتبار مشتری در نظر گرفته شده‌است.

تحقیق در داده‌های نظام بانکی نشان می‌دهد با تقویت این حافظه اعتباری، بانک‌ها تمایل بیشتری به پرداخت وام با بهره کمتر و مبلغ بیشتر به این مشتریان خواهند داشت.

به ‌این ‌ترتیب با افزایش تک واحدی تعداد حساب بانکی، نرخ سود تسهیلات حدود ۰۱/ ۰ درصد کاهش و حجم تسهیلات نیز ‌حدود ۶ میلیون ریال افزایش می‌یابد.

در سوی مقابل نیز رابطه معکوسی بین این شاخص اعتباری و ریسک نکول تسهیلات مشاهده شده است.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد که رابطه پر معنایی بین این شاخص و میزان وثیقه اخذ شده وجود ندارد

و میزان وثیقه دریافتی رابطه معکوسی با مدت بازپرداخت تسهیلات دارد.

با توجه به نبود سیستم اعتبار‌سنجی در کشور، رسمی نمودن مکانیزم مورد استفاده در این رابطه عرفی می‌تواند

ابزار مناسبی برای توزیع وام بر اساس اعتبار در اختیار شبکه بانکی قرار دهد.

در پژوهش یاد شده کیفیت این رابطه به کمک تعداد حساب‌های مشتری نزد بانک سنجیده شده است.

در این پژوهش ۴۸۵۰ فقره تسهیلات اعطا شده در ماه های فروردین و اردیبهشت و خرداد در سال ۱۳۹۵

برای بررسی اثر وام‌دهی رابطه‌محور روی شرایط قرارداد وام مورد آزمون قرار گرفتند.

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تمرکز بانک‌ها روی وام‌دهی به مشتریان دارای رابطه قبلی سالم‌تر،

از طرفی هزینه بانک درخصوص جمع‌آوری اطلاعات نسبت به مشتری را کاهش می‌دهد

و از طرف دیگر، بانک‌ها بخشی از این مزیت ناشی از کاهش هزینه را با اعطای تسهیلات با شرایط آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر به مشتریان خود انتقال می‌دهند.

در این پژوهش به‌طور خاص نرخ سود، حجم وام و میزان وثیقه وضع شده به‌عنوان شرایط تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

نتایج حاکی از آن است که مشتری که یک حساب بیشتر نزد بانک داشته نرخ سود روی تسهیلات او ۰٫۰۱ درصد کاهش

و حجم وام اعطا شده به او ۶ میلیون‌ریال افزایش می‌یابد.

با توجه به انعکاس اعتبار مشتری در متغیر تعداد حساب بانکی، می‌توان گفت نتایج یادشده حکایت از این دارد

که در وجود یک سیستم اطلاعاتی ثبت سابقه اعتباری مشتریان،

از یکسو بانک با کاهش ریسک نکول و کاهش دوره رکود تسهیلات سود کسب می‌کند

و از سوی دیگر مشتریان از وام‌هایی با بهره‌های کمتر و مبالغ بیشتر برخوردار خواهند بود.

پاسارگاد

 

درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما