رشد و توسعه ی اقتصاد پایدار از مهمترین آرمان های اقتصادی هر کشور است.

رشد و توسعه ی اقتصاد پایدار از مهمترین آرمان های اقتصادی هر کشور است که میبایست در چارچوب نظام اقتصادی محقق شود.
به گزارش  Banki.ir به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، بر اساس آموزه های اسلامی عدالت، امنیت و رشد اقتصادی به عنوان اهداف  مهم اقتصاد اسلامی مطرح هستند که تحقق و پیگیری آن ها برای نیل به رفاه و عدالت اجتماعی ضروری است. 
در ادامه امکان تامین مالی کسب و کارها و پروژه های اجتماعی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام در بازار سرمایه ایران بررسی می شود. 
یکی از نظام های اقتصادی دنیا اقتصاد اسلامی است که این نظام اقتصادی در کشورمان پس از انقلاب اسلامی اجرایی شده و قوانین و نهادهای مورد نیاز برای اجرای آن ایجاد شده است. در واقع در نظام اقتصاد اسلامی می بایست هدف ها، اصول و چارچوب های اساسی با در نظر گرفتن آموزه های دینی تعریف شود. 
برای نظام های اقتصادی چهار هدف تعیین شده که عبارتند از : اهداف غایی، اهداف عالی، اهداف میانی و اهداف جاری. در اسلام هدف غایی تربیت و هدایت نمودن مردم برای نیل به قرب الهی و شایستگی برای بندگی خداوند است. هدف عالی نظام اقتصاد اسلامی عدالت است و اهداف میانی در این نظام اقتصادی: رفاه عمومی، رشد و امنیت اقتصادی است و در نهایت، اهداف جاری برنامه ها و سیاست هایی می باشند که نظام اقتصادی برای نیل به اهداف میانی و عالی در پیش میگیرد.
این برنامه ها ضرورتی ندارد که به صورت مستقیم از طرف آموزه های دینی تایید شوند، ولی میبایست در چارچوب موازین دینی و نیز در راستای اهداف میانی و نهایی باشند. این اهداف در چارچوب سه هدف: تثبیت، توزیع و تخصیص گروهبندی می شوند. 
بیش از یک دهه است که اصطلاحاتی همانند کسب و کار اجتماعی، تامین مالی اجتماعی، سرمایه گذاری اجتماعی و اوراق قرضه اجتماعی وارد ادبیات مالی نظام های اقتصادی مختلف شده است و با استفاده از فرهنگ و باورهای مردمی و نیز جهت دهی به انگیزه های اجتماعی آن ها، تامین مالی پروژه هایی با تاثیرات اجتماعی مهم  انجام می شود. در واقع در تامین مالی کسب و کارهای اجتماعی فقط به بُعد اقتصادی انسانها توجه نمی شود و به بُعد اجتماعی و انگیزه موثر بودن افراد جامعه نیز توجه می شود .
پیاده سازی مدل قرض الحسنه تامین مالی جمعی نیز در سال های اخیر در کشور اجرایی شده است. یکی از ابتکارات قابل توجه در زمینه تأمین مالی کسب وکارهای کارآفرینانه که به طور خود جوش با بهره گیری از برنامه های اجتماعی به وجود آمده است و به ویژه برای مراحل ابتدایی و نوپایی کسب و کارها بسیار مناسب هستند. تأمین مالی جمعی در بستر قرض الحسنه است.
تأمین مالی جمعی، نتیجه پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق Web ۲.۰ است که زمینه مبادله وجوه در بستر اینترنت را فراهم آورده. تأمین مالی جمعی در واقع جمع آوری وجوه از مردم در گوشه و کنار جهان است و گونه ای از نوآوری های باز و اجتماعی به شمار می‌ آید.
این روش تأمین مالی در شرایط سخت اقتصادی و نرخ بالا بیکاری، یکی از مفیدترین ابزارهای تأمین مالی در توسعه ی کارآفرینی است، قالبهای متفاوتی دارد که عبارتند از: اهدا، قرض (پرداخت وام)، پاداش و مشارکت. در این روش، علاوه بر برخورداری از خصوصیت مدیریت ریسک در چارچوب خردٍ جمعی، مزیت دیگری نسبت به سرمایه گذاری خطرپذیر دارد که عبارتست از  جمع بلوک های کوچک سرمایه و فراهم کردن فرصت سرمایه گذاری برای آن دسته از متقاضیانی که  امروز امکان ورود به صنعت سرمایه‌گذاری ریسک پذیر را نداشتند.
تأمین مالی همواره یکی از چالشهای مهم ایجاد و توسعه ی کسب و کارهای  جدید بوده است. از این رو در دهه های اخیر، در سطح جهان نوآوری هایی مانند موسسات سرمایه گذار خطر پذیر، فرشتگان کسب وکـار، شـتاب دهندگان و… بـه منظور ایجاد جایگزین برای نهاد های تامین مالی سنتی مانند بانکها صورت گرفته است، که هر کدام برخی از کمبود های موجود تأمین مالی در مراحل مختلف کسب و کارهای کارآفرینانه را رفع می سازند و در کنار آن به برخی از نیازهای ضروری دیگر در این کسب و کارها همانند: نیاز کارآفرین به مشاوره و کسب تجربیات، نیاز به سرمایه های اجتماعی حامـیان و حتی سـرمایه های انسانی نیز پاسخ می دهند.
اما در این باره باید توجه داشت که بانک هایی در کشـور راه اندازی شده است که اوراق قرض الحسـنه و تامین مالـی کسـب و کارهای اجتماعی را یکی از محورهای اصلی فعالیت های خود قـرار داده اند.
مشاهده متن کامل
درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما