مرابحه به تنهایی می تواند ۸۰ درصد از نیازهای بانکداری را پوشش دهد.


بانک الراجحی که سومین بانک اسلامی جهان است ۹۹ درصد از عقد مرابحه استفاده می کند و یک درصد باقی مانده را به عقد استصناع اختصاص داده است. قرارداد مرابحه به تنهایی و بطور طبیعی ( بدون هرگونه شرط ضمن عقد)  می تواند ۸۰ درصد از نیازهای صنعت بانکداری را پوشش دهد.

بنا بر مطالعات صورت گرفته در نظام پولی و مالی کشور، ۷۰ درصد منابع مورد نیاز چه در خانوارها و چه در بنگاه‌های اقتصادی، برای خرید کالا است که البته کالا به معنای وسیع و شامل ساختمان و زمین و اتومبیل و… نیز می شود.

قرارداد مرابحه به راحتی می‌تواند نیازهای کالایی را پوشش دهد. بانک نیز با احتساب سود به تامین نیازهای کالایی متقاضیان می‌پردازد.

دومین نیاز در بعد خانوارها و بنگاه ها که حدود ۲۰ درصد کل نیازها را پوشش داده است، تقاضای خدمات است. در اینجا که پول نقد برای مبادله مورد نیاز است، قرارداد مرابحه جوابگو نیست.

در مورد ابزار خرید دین نیز ابزار معاملاتی زیبایی است، خصوصا در شرایط رکودی فعلی. اگر دین مورد معامله دین حقیقی باشد ابزار خرید دین جایز است ولی در صورت سوری بودن معاملات تنزیلی خرید دین، اشکال شرعی پیش می آید و معاملات باطل خواهد بود.

عقد خرید دین


عقد خرید دین، قرارداد مشترک بین بانک‌های ربوی و بانک‌های اسلامی، صندوق قرض الحسنه است  و این عقد در بخش تجهیز حساب جاری بوده و از عقود مبادله ‌ای به حساب می‌آید. نرخ سود عقود مشارکتی به ظاهر برای بانک باصرفه‌تر و بالاتر است اما با انجام محاسبات دقیق سود برای دو عقد مذکور خرید دین و مشارکت با نرخ یکسان مشاهده می شود که عقد خرید دین به علل مختلفی نظیر ریسک پایین‌تر، برای بانک ها بهتر است.

همچنین سهولت اجرایی عقد خرید دین بیشتر از عقد مشارکتی خواهد بود ، عمده فعالیت در عقد خرید دین را خود مشتری انجام می دهد اما در عقود مشارکتی ارزیابی و تحویل پروژه و سایر پیچیدگی‌ها به عهده بانک می باشد. عقد خرید دین بر خلاف مرابحه، نیاز بنگاه ها به منابع نقدی را پوشش می‌دهد.

نرم افزار صندوق قرض الحسنه پاسارگاد انواع عقود بانکداری اسلامی، نظیر عقود مشارکتی، مرابحه و خرید دین را دارا بوده و به صورت خودکار عملیات مالی این عقود را انجام می دهد.

بر گرفته از: اگزیم نیوز

[ratings]

پیمایش به بالا