بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی

امروزه صنعت بانکداری به طور وسیعی فعالیتهای اقتصادی را در برمی گیرد.

با پیشرفت فناوری و ترویج استفاده از اینترنت در صنعت

بانکداری، بانک‌ها، دامنه فعالیتهای اینترنتی خود را گسترش دادند

به طوری که امروزه مبادلات چک، پرداخت حساب، نقل و انتقال وجوه، ارسال گزارشات یا اسناد مورد نیاز مشتریان

و تراز حسابهای مشتریان به صورت الکترونیکی و لحظه‌ای فارغ از مکان و زمان در اختیار مشتریان قرار داده می شود

، که به نفع مشتری و بانک می باشد. بانکداری الکترونیکی

عبارت است:

از بکارگیری ابزار و وسایل الکترونیکی از جمله اینترنت، شبکه‌های بی‌سیم، دستگاه‌های خود‌پرداز، تلفن و تلفن همراه.

در ارائه خدمات و محصولات بانکی که این محصولات و خدمات بخشی ازتامین‌های مالی

درسیستم پولی و مالی کشور می باشد.

بطور مثال موبایل بانک را می‌توان عرضه خدمات و محصولات بانکی از طریق تلفن همراه دانست.

درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما